KATORI SHINTO RYU

KATORI ON ELÄVÄÄ JAPANILAISTA HISTORIAA


Shaolinilla harjoitellaan aikidon ja iaidon lisäksi vanhaa samuraiperinnettä, koulukuntaa nimeltä Katori Shinto ryu. Laji kuuluu Turku Aikikain lajitoimintaan aikidon ja iaidon lisäksi. Tämä koulu ulottaa syntyhetkensä 1400-luvun Japanin feodaaliaikaan, ja sen katsotaan olevan ensimmäisiä dokumentoituja taistelutaitojen koulukuntia Japanissa. Turku Aikikaissa harjoitellaan Katori Shinto ryu:ta Tetsutaka Sugawara sensein alaisena. Lajin toi maahamme 1992 seuran pääohjaaja Petteri Silenius.


Katorissa ei järjestetä peruskursseja vaan harjoitteluun pääsee anomuksesta. Harjoittelijalta edellytetään kokemusta kamppailulajien harjoittelusta sekä sitoutumista harjoitteluun. Tiedustelut sähköpostilla info@turkuaikikai.fi.


Katorin tekniikka

Katori Shinto ryun harjoittelun perusteena on japanilaisen miekan käyttö. Harjoittelu aloitetaan iai-jutsulla jossa oikealla miekalla tehdään yksintehtäviä katoja. Iai-harjoittelu kehittää mielen terävyyttä, rytmitajua ja mielen, kehon ja hengityksen yhdistämistä sekä tietysti taitoa käsitellä miekkaa turvallisesti.
Omote no tachi -katat tehdään parin kanssa puumiekoilla. Katat ovat pitkiä ja moniulotteisia. Perusliikkeiden tarkoituksena on opettaa oppilasta ensin hyökkäämään ja löytämään kehon ja suojaavan haarniskan heikot kohdat. Jalkatyöskentely ja sitä kautta etäisyyden hallinta kehittyy harjoitusvuosien myötä. Kun keho ja hengitystekniikka vahvistuu, nopeus ja miekan hallinta paranee. Harjoittelu vahvistaa myös asennetta ja vahvaa taisteluhenkeä.
Harjoittelija tulee vähitellen tutuksi myös muiden aseiden kanssa. Bo, (sauva), naginata (pertuska), ja yari (keihäs) ovat aseita, joita opitaan käsittelemään ja ymmärtämään niiden vahvuudet ja heikkoudet. Aseen vastapuolena on aina miekka eli miekankäyttäjä oppii, kuinka etäisyyttä sovelletaan kulloisenkin aseen luonteen ja pituuden mukaiseksi. Vaikeusaste kohenee harjoittelussa, kun etäisyyttä harjoituspariin pidetään vähemmän. Gokyo-tekniikoissa pysytään lähellä vastustajaa ja iskuja, pistoja ja torjuntoja viljellään sekä kahvalla että tukemalla vasenta kättä miekan terässä. Edistyneempien kata-harjoitteluun sisältyy lisäksi lyhyen miekan käyttö pitkää miekkaa vastaan sekä pitkän miekan käyttö oikeassa ja lyhyen miekan käyttö vasemmassa kädessä


Lisää tietoa löydä Turku Aikikain sivuilta.