iaido

Iaido on samuraiden perinnettä

JIaido on 1500-luvun japanilaisten samuraiden kehittämä yhtenäinen liikesarja, joka sisältää miekan vetämisen tupesta, vihollisen lyömisen ja miekan palauttamisen tuppeen. Liikesarja aloitetaan, suoritetaan ja lopetetaan keskeytyksettä ja tasaisen sujuvasti, kuten veden virtaus kiven ympäri.

Katso videolta iaidon sekä aikidon asetekniikkaa.


Iaido on mielen ja miekan hallintaa

Nykypäivänä traditionaalisen iaidon harjoittaminen merkitsee rauhattoman ruumiin ja kiivaan mielen yhdistymistä kohti vakaata tasapainoisuutta, jossa miekka, sitä pitelevä käsi ja molempia ohjaava mieli muovautuvat yhdeksi toisistaan erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Iaidon vaikeus ei piile fyysisessä olemuksessa vaan henkisessä asennoitumisessa - miekka, käsi ja mieli yhdessä eivät halkaise pelkästään ilmaa.


Ota yhteyttä ja lue lisää  www.turkuaikikai.fi


IAIDO ON PERINTEISTÄ BUDOHARJOITTELUA.

OPI SAMURAIDEN TAITOJA.

ALOITA IAIDO